Chemie Magazine

Mei 2017

In het meinummer van Chemie Magazine staat een interview met Ben Feringa, waarin ook ARC CBBC wordt genoemd:

Naast vele nevenfuncties bij onder meer NWO en de KNAW, is Feringa mede-initiator van het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium, opgezet samen met OCW, EZ, Shell, AkzoNobel, BASF en enkele universiteiten. Dit publiek-private onderzoekscentrum gaat de komende jaren de belangrijke energie- en chemievraagstukken aanpakken. 

Ministerie van EZ

20 april 2017

Op 20 april 2017 gaf Staatssecretaris Martijn van Dam een keynote speech op het CSITF (China Shanghai International Technology Fair) waarin hij ook refereerde aan ARC CBBC:

Take the Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC). Scientists are finding ways to use CO2 in the production of sustainable materials, and to produce ammonia using cleaner technologies. An appealing example of how fundamental research can connect with companies for a cleaner future.

Onderzoek Nederland

13 January 2017

CBBC heeft zijn selectie rond

Onderzoek Nederland is een onafhankelijke nieuwsbrief over wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie. In de eerste editie van 2017 werd Bert Weckhuysen uitgebreid geïnterviewd over de eerste selectie van wetenschappers voor het ARC CBBC.

Ministerie van EZ

10 October 2016

ARC CBBC goed voorbeeld van gebruik van TKI-toeslag

Een nieuwsartikel van het Ministerie van Economische Zaken noemt ARC CBBC als en goed voorbeeld van het gebruik van TKI-toeslagen: "Met behulp van TKI-toeslagen zijn succesvolle programma’s opgestart zoals het Delftse QuTech waar gebruik wordt gemaakt van de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes om kwantumcomputers te ontwikkelen. Een ander sprekend voorbeeld is Advanced Research Center CBBC in Utrecht waar de kersverse Nobelprijswinnaar Ben Feringa voorzitter van is. Dit onderzoekscentrum pakt belangrijke energie- en chemievraagstukken aan die gemoeid zijn met het groeiende beroep op de eindige voorraad grondstoffen."

Volkskrant

5 October 2016

Van boerenzoon tot Nobelprijswinnaar

In de Volkskrant van 5 oktober 2016 stond een groot artikel naar aanleiding van de Nobelprijs voor Ben Feringa. Ook ARC CBBC wordt hierin genoemd:

"Sinds enige tijd werken Weckhuysen en Feringa samen aan een groot consortium, CBBC genaamd, dat research doen naar nieuwe schone en efficiënte moleculaire bouwstenen, in brandstoffen, materialen en processen. Daarbij is nadrukkelijk de aansluiting bij de industrie gezocht en gevonden, bijvoorbeeld bij Shell. Cruciaal, vindt hij die verbintenissen. 'Op alle niveau's is de aansluiting van wetenschap en de echte wereld van groot belang. Ik doordring er ook mijn studenten van dat het heerlijk is om geweldige wetenschap te doen, maar dat je ook moet nadenken over wat je er de wereld mee te bieden hebt.'"

Signalement

Juli 2016

Ambitieus programma voor nieuwe chemie

Hoe kunnen we ‘the best The Netherlands has to offer’ bundelen om nieuwe chemie te ontwikkelen? Een gesprek met Bert Weckhuysen (Universiteit Utrecht) en Adrie Huesman (Shell) over de chemie van de toekomst. Voor het volledige artikel zie: Signalement juli 2016   

 

Valorisatie in beeld

11 July 2016

ARC CBBC goed voorbeeld van valorisatie

In het VSNU-onlinemagazine ‘Valorisatie in beeld’ laten de veertien Nederlandse universiteiten zien hoe wetenschappelijke kennis ten goede komt aan de samenleving. ARC CBBC staat bij de Universiteit Utrecht genoemd als een van de highlights van valorisatie.

BNR Eyeopeners

24 May 2016

Onderzoekscentrum ARC CBBC gaat aan de slag met grondstof-innovatie op het hoogste niveau

Scientific Director Bert Weckhuysen was te gast bij BNR Eyeopeners om te vertellen over de ambities van ARC CBBC. Luister naar zijn verhaal.

NRC Next

18 april 2016

Technisch onderzoek krijgt tot 2020 veel minder geld

Nederland geeft een derde minder aan onderzoek uit dan de EU aanbeveelt. En de uitgaven dalen verder. De politiek reageert verdeeld. Lees het volledige artikel in NRC Next

Chemie Magazine

april 2016

Toptalent ontwikkelt nieuwe chemische bouwstenen

Een nationaal onderzoekconsortium gaat nieuwe chemische bouwstenen ontwikkelen. Denk aan bouwstenen voor nieuwe duurzame energiedragers of functionele materialen. Het Chemical Building Blocks Consortium selecteert daarvoor de beste chemici en chemisch technologen. Het budget is imposant: minstens 11 miljoen per jaar. Lees het volledige artikel

Artikel Chemie Magazine

Hypothese magazine

march 2016

Chemische bouwstenen voor een duurzame toekomst

Duurzaamheidsvraagstukken behoren tot de urgentste kwesties van dit moment. Oplossingen vergen behalve kennis, geld en tijd, ook intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen,overheid en bedrijfsleven. Deze partijen werken samen in het nieuwe Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC), dat hoogwaardige fundamentele wetenschap verbindt met concrete toepassingen. Dat opent prachtige perspectieven in de overgang naar een circulaire, meer duurzame economie, vertellen vier initiatiefnemers. Bekijk hier het volledige artikel